X Pielgrzymka // Sandomierz - Jasna Góra - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie // 20 - 28 lipca 2019

 Matka Boża
Królowa Kaszub


 

Doctor humanus

Kościół zatroskany
o beatyfikację
ks. Wincentego
Granata

W 1995 roku rozpoczęliśmy w Diecezji Sandomierskiej proces beatyfikacyjny ks. Wincentego Granata.  Zebrano związane z nim dokumenty, poddano ocenie teologicznej jego pisma wydane drukiem, dokonano przesłuchań kilkudziesięciu świadków. W ostatnim czasie odbyło się kanoniczne rozpoznanie i zabezpieczenie doczesnych szczątek Sługi Bożego ks. Wincentego Granata i umieszczono je w kościele seminaryjnym. Uczyniliśmy to w zgodzie z tradycją Kościoła, sięgającą pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdzie ciała osób zmarłych w opinii świętości były otaczane czcią, a przy ich grobach proszono o wstawiennictwo.Również za przyczyną ks. Wincentego wierni otrzymują liczne łaski, m.in. powrotu do zdrowia oraz opieki w trudnych okolicznościach życia. Po zakończeniu procesu w diecezji, akta sprawy zostaną przesłane do Rzymu i tam będą dokładnie przebadane przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych. Do beatyfikacji ks. Granata jest jeszcze konieczne udowodnienie cudu za jego wstawiennictwem. Dlatego zachęcam wszystkich do osobistej modlitwy za wstawiennictwem ks. Granata. Przy grobie Sługi Bożego zostanie wystawiona księga próśb i podziękowań oraz obrazki z modlitwą. Opodal sarkofagu planowane jest także zorganizowanie Izby Pamięci jemu poświęconej. Wszyscy, którzy posiadają jakiekolwiek pamiątki związane z osobą ks. Wincentego, jak na przykład listy, pisma, nagrania magnetofonowe, fotografie, czy inne dokumenty, proszeni są o kontakt z biurem postulacji. Najdrożsi, udzielając Wam pasterskiego błogosławieństwa, proszę Boga w modlitwie o łaskę odnowy i umocnienia naszej diecezjalnej wspólnoty.

 

† Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski

WSPIERAJĄ NAS:

stat4u Google+