X Pielgrzymka // Sandomierz - Jasna Góra - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie // 20 - 28 lipca 2019

 Matka Boża
Królowa Kaszub


 

Najnowsze informacje

19.05.2014

Rajd Rowerowy Szlakiem Czarnej PerłyRegulamin

„II Rajdu Rowerowego Szlakiem Czarnej Perły - Pięć Zalewów Morze Atrakcji"


Organizatorzy:
• "Koło Rowerowego OMEGA w Janowie Lubelskim" działające przy
Janowskim Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy „HUMANUS"
Przy wsparciu finansowym udzielonym przez
• Burmistrza Janowa Lubelskiego
• Starostę Janowskiego
• Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg"
• Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim

i pomocy rzeczowej udzielonej przez:
• Zoom Natury w Janowie Lubelskim
• FH Botex Nadłonek Andrzej - hurtownia artykułów spożywczych


Cel imprezy:
• Popularyzowanie idei aktywnego wypoczynku i czynnego spędzania czasu wolnego poprzez uprawianie turystyki rowerowej.
• Zapoznanie uczestników z walorami turystycznymi Lubelszczyzny i Roztocza - jednego
z najpiękniejszych regionów w Polsce.
• Popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy na rowerze. Obcowanie z przyrodą przy dobrej zabawie dla przeciętnie wysportowanego turysty.

Termin:
• 07.06 - 08.06.2014 r.

Komitet Organizacyjny:
• komandor rajdu - Andrzej Wereski,
• I v-ce komandor ds. organizacyjnych - Artur Pizoń, .
• Sekretarz - Zbigniew Powęska,

Wyżywienie:
organizatorzy zapewniają:
• obiad w dniu 7 czerwca
• wieczorne ognisko w dniu 07 czerwca ( z kiełbaskami, boczkiem i kaszanką z grilla),
• śniadanie w dniu 8 czerwca,
• ognisko z kiełbaskami po powrocie do Janowa Lubelskiego w dniu 08 czerwca.
(pozostałe posiłki uczestnicy finansują we własnym zakresie).
• nocleg,
• ubezpieczenie,
• samochód techniczno -„asekuracyjny" .


Zakwaterowanie:
• W Hotelu w pokojach z WC i prysznicem na terenie Ośrodka Turystycznego „ Leśny Zajazd"
w Suścu,
• Pokoje 2, 3 i 4 - osobowe,
• pomieszczenia do przechowywania rowerów w porze nocnej.


Program rajdu:
07.06 - I etap 8: 00 - zbiorka przy bramie wjazdowej Zoom Natury nad Zalewem, sprawdzenie
rowerów
9: 00 - wyjazd trasą: Janów Lubelski (Park Rekreacji Zoom Natury) - Zofianka Dolna - Dzwola - Konstantów - Kocudza Trzecia - Frampol - Wola Kątecka - Dyle - Hedwiżyn - Tereszpol-Kukiełki - Górecko Stare - Górecko Kościelne - Jezioro Szum - Józefów - Hamernia - Susiec (plus dla chętnych Rezerwat Przyrody Nad Tanwią - „Szumy" - Susiec).
Przyjazd do Suścia ok. godz. 17.00 trasa mierzy ok. 101 km (plus dla chętnych )

08.06 - II etap 11: 00 - wyjazd trasą: Susiec - Józefów - Aleksandrów -Majdan Stary - Wola Dereźniańska - Derylaki - Huta Krzeszowska - Majdan Golczański - Nalepy, Mostki - Janów Lubelski.
Przyjazd do Janowa Lubelskiego ok. godz. 18:00 trasa mierzy ok. 106 km

Warunki uczestnictwa:
1. „II Rajd Rowerowy Szlakiem Czarnej Perły" - Pięć Zalewów Morze Atrakcji jest imprezą otwartą, środowiskową, o charakterze rekreacyjnym.
2. Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie corocznej imprezy rowerowej, organizowanej na turystycznym Szlaku Czarnej Perły - Pięć Zalewów Morze Atrakcji.
3. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
4. W Rajdzie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie których stan zdrowia pozwala na udział w nim. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w Rajdzie pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
5. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Potwierdzenie własnoręcznym podpisem na liście uczestników w rajdzie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości postanowień mniejszego regulaminu.
6. Od uczestników Rajdu wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki rowerowej.
7. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do;
a. Przestrzegania postanowień regulaminu oraz podporządkowania się wszystkim zarządzeniom i poleceniom kierownictwa Rajdu.
b. Przestrzegania zasad zachowania obowiązujących na terenie stanicy oraz pól namiotowych i innych miejsc zakwaterowania na trasie Rajdu.
c. Przestrzegania postanowień "Karty Turysty", przepisów prawa drogowego, zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych, poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi.
d. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru itp.).
e. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
f. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
g. Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
h. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
i. Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.
j. Ilość rowerzystów w kolumnie nie może większa być niż 15, a odległość między
kolumnami musi wynosić, co najmniej 200 m.
k. Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask. Ubranie dostosowane do aury, napoje chłodzące, wysokokaloryczną żywność.

Wskazane jest posiadanie:
• telefonu komórkowego,
• aparatu fotograficznego
• apteczki lub podstawowych środków opatrunkowych i przeciwbólowych.

Sugestie:
• sugerujemy udział rajdzie na rowerach trekkingowych lub turystycznych (część trasy przebiega po drogach nieutwardzonych i szutrowych)

Uczestnicy są zobowiązani do:
• Udzielania pomocy innym uczestnikom, którzy jej potrzebują.
• Zabezpieczenia rowerów na etapach zgodnie z poleceniami kierownictwa.
• Bezwarunkowego zachowania trzeźwości podczas trwania imprezy.
• Pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika na rzecz organizatora lub osób trzecich.

Organizatorzy zastrzegają sobie:
• W razie konieczności, prawo dokonania niezbędnych zmian na trasie Rajdu oraz w jego programie.
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów i szkód w mieniu powstałych w czasie trwania imprezy.
• W przypadku rażącego naruszenia zasad zachowania się na trasie Rajdu lub w miejscu zakwaterowania, kierownictwo zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z imprezy.
• Rajd odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
• Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu pozostaje w wyłącznych kompetencjach kierownictwa Rajdu.

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
• Zgłoszenia uczestników na Rajd zawierające imię i nazwisko, rok urodzenia oraz PESEL przyjmowane są na skrzynce mailowej pod adresem:
omega.janow@op.pl
w terminie do 25 maja 2014 roku.
• Po w/w terminie zgłoszenie może być przyjęte po sprawdzeniu możliwości w miejscu zakwaterowania uczestników.
• Uwaga: liczba miejsc ograniczona: 41 osób

Szczegółowych informacji udzielają:
1. Artur Pizoń tel. 600 027 441.
2. Andrzej Wereski tel. 600167404.
WSPIERAJĄ NAS:

stat4u Google+