X Pielgrzymka // Sandomierz - Jasna Góra - Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie // 20 - 28 lipca 2019

 Matka Boża
Królowa Kaszub


 

Regulamin

IX Pielgrzymka Rowerowa organizowana jest przez Duszpasterstwo Sportu Diecezji
Sandomierskiej. Zaproszenie do uczestnictwa kierujemy szczególnie do mieszkańców Diecezji
Sandomierskiej, którzy ukończyli 16 rok życia. Pielgrzymka odbywa się w dniach
21 lipca - 29 lipca 2018 r. Trasa i zaplanowane dystanse wymagają wcześniejszego
przygotowania kondycyjnego.

Trasa:

I dzień / Sandomierz - Jedlińsk ok. 130 km
II dzień / Jedlińsk - Puszcza Mariańska ok. 95 km
III dzień / Puszcza Mariańska - Płock ok. 108 km
IV dzień / Płock - Rostkowo ok. 107 km
V dzień / Rostkowo - Brodnica ok. 115 km
VI dzień / Brodnica - Pelplin ok. 105 km
VII dzień / Pelpin - Sianowo ok. 85 km
VIII dzień / Sianowo
VIII dzień / Dzień wyjazdu


INFORMACJE OGÓLNE /Rower - zasady w czasie drogi/

- Uczestnik winien posiadać sprawny, bezpieczny rower, wcześniej sprawdzony podczas treningu.
- Pomocą dla pielgrzymów jest pojazd techniczny /porusza się za ostatnią grupą/. Mechanik dokonuje tylko tych napraw, które będą konieczne do pokonania wyznaczonej trasy pielgrzymki. Za ewentualne części koszty pokrywa uczestnik, praca mechanika jest gratisowa. Pielgrzym posiada zapasowe dętki dopasowane do własnego roweru (mamy je ze sobą w czasie jazdy). Usterki usuwane są na postojach i miejscach noclegu, a nie w czasie jazdy.
- Bagaże przez wszystkie dni pielgrzymowania będą transportowane samochodem.
- Przez cały czas pielgrzymowania dostępna jest fachowa pomoc medyczna.
- Na postojach umożliwiamy korzystanie z pielgrzymkowego bufetu, gdzie można zakupić napoje, świeże kanapki i produkty dostarczające niezbędne kalorie.
- Organizatorzy zapewniają przez wszystkie dni wspólne śniadania oraz obiadokolacje. Zabieramy ze sobą kubek, miskę oraz sztućce.
- Noclegi mają charakter pielgrzymkowy: szkoły, domy pielgrzyma. W Zakopanem grupa zakwaterowana jest w pensjonacie naprzeciw sanktuarium. Należy zabrać ze sobą śpiwór

i karimatę. Program pielgrzymki będzie realizowany niezależnie od warunków pogodowych.

 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PIELGRZYMA

Pielgrzymka, ma charakter religijny, jest okazją do budowania
i przeżywania wspólnoty, sprawdzianem wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i okazją do refleksji nad własnym życiem.

Pielgrzym zobowiązuje się do:
- punktualności i sumienność w realizowaniu programu pielgrzymki;
- uczestnictwa w codziennej Eucharystii oraz w innych nabożeństwach i spotkaniach wyznaczonych przez organizatora;
- przestrzegania religijnego charakteru pielgrzymki;
- przestrzegania przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze;
- dostosowania się do poleceń organizatorów, księży duszpasterzy, porządkowych
i przewodników grup/prowadzących i zamykających grupy/;
- zachowania godnego pielgrzyma podczas całej pielgrzymki;
- nie używania napojów alkoholowych i papierosów;

Niepełnoletni:
Warunkiem uczestnictwa jest ukończone 16 lat życia. Uczestnicy, którzy nie ukończyli
18 roku życia winni przedstawić pisemną zgodę na wyjazd rodziców oraz mieć zapewnioną opiekę pełnoletniego opiekuna w czasie trwania pielgrzymki. Każdy pielgrzym przedstawia oświadczenie o stanie zdrowia. Pielgrzym ponosi koszty wyrządzonych przez siebie szkód
w trakcie trwania pielgrzymki (za osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekunowie).

Koszt uczestnictwa w pielgrzymce wynosi 580 zł, w przypadku uczestnictwa drugiej
i kolejnej osoby z rodziny koszt wynosi 400 zł. za osobę.

Dla młodzieży uczącej się przewidziana jest zniżka.
Koszty pielgrzymki stanowią: przygotowanie i zabezpieczenie trasy, noclegi, wspomniane wyżywienie, towarzyszenie podczas trasy niezbędnych pojazdów, obsługa medialna, ubezpieczenie OC/NW pielgrzymów, 1 koszulka okolicznościowa t- shirt, numer uczestnika, transport bagaży;

 

U W A G A :
W razie nieprzestrzegania zasad regulaminu, dana osoba zostanie odesłana do miejsca zamieszkania na własny koszt bez zwrotu kosztów uczestnictwa.

 

 

WSPIERAJĄ NAS:

stat4u Google+